close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA

 • PKB w 2014 roku w Indonezji wzrósł o 5,02%, przy czym jest to wynik dużo słabszy niż w roku poprzednim (5,58%). Według danych kwartalnych, w ciągu pierwszych trzech miesięcy zanotowano wzrost na poziomie 5,2%, w drugim kwartale 5,4%. Wyraźny spadek nastąpił w trzecim i czwartym kwartale osiągając poziom 5,01%. Wzrost poziomu konsumpcji prywatnej wyniósł 5,14%, osiągając wynik o 0,28% słabszy niż w roku 2013. Konsumpcja publiczna zanotowała również wyraźny spadek z poziomu 6,93% w 2013 do 1,98% oraz nakłady na środki trwałe. Wzrost nastąpił natomiast w przypadku konsumpcji organizacji pozarządowych o charakterze non-profit. Powiększyło się także średnie tempo wzrostu importu z 1,86 % do 2,19%, przy jednoczesnym spadku wzrostu eksportu z 4,17% do 1,02% w roku 2014.

   

   

  Wolumen wymiany handlowej pomiędzy Polską a Indonezją pozostaje wciąż na stosunkowo niskim poziomie. W polskich i indonezyjskich statystykach obrotów występują znaczne różnice liczbowe spowodowane przede wszystkim różnym definiowaniem kraju eksportera/importera. Spora część handlu między oboma krajami odbywa się za pośrednictwem kraju/krajów trzecich – zwłaszcza Singapuru czy Niemiec i to w ich danych statystycznych pojawiają się, trudne do wyselekcjonowania wartości handlowe eksportu/importu Polski/Indonezji.

   

  Wg indonezyjskich danych statystycznych obroty towarowe między Polska a Indonezją  w 2014 wyniosły 539,7 mln USD, wg statystyk polskich 938,6 mln USD. W obu statystykach zaobserwować można deficyt handlowy po stronie Polski,  w 2014  – 252,1 mln USD (wg statystyk indonezyjskich) oraz -640,8 mln USD (wg statystyk polskich). Powyższe różnice wynikają z odmiennych metod liczenia wymiany handlowej urzędów statystycznych obu krajów.

   

  Wymiana handlowa między Polską i Indonezją wg statystyk indonezyjskich:

   

  Mln USD

  2011

  2012

  2013

  2014

  Obrót

  481,8

  467,4

  516,5

  539,7

  EKSPORT

  101,4

  127,4

  151,1

  143,8

  IMPORT

  380,4

  340,0

  365,4

  395,9

  SALDO

  -279,0

  -212,6

  -214,3

  -252,1

   

  Źródło: Indonezyjska Agencja Statystyczna, Indonezyjskie Ministerstwo Handlu

   

  Wymiana handlowa między Polską a Indonezją wg statystyk polskich:

   

  Mln USD

  2011

  2012

  2013

  2014

  Obrót

  840,8

  745,0

  842,3

  938,6

  EKSPORT

  120,9

  122,0

  140,7

  148,9

  IMPORT

  719,9

  623,0

  701,6

  789,7

  SALDO

  -599,0

  -501,0

  -560,9

  -640,8

   

  Źródło :GUS RP

   

  Eksport indonezyjski do Polski to przede wszystkim surowa i częściowo przetworzona naturalna guma a także komponenty elektroniczne (obwody drukowane, falowniki, części maszyn elektrycznych, elektronicznych przewodników), wyroby elektroniczne dla odbiorcy końcowego, tj. soczewki do obiektywów dla aparatów i projektorów. Pozostałe, istotne towary eksportowe obejmują wyroby drewniane (m.in. sklejka, parkiety), obuwie i tekstylia (m.in. tkaniny, przędza, odzież) oraz produkty rolne (m.in. wosk pochodzenia roślinnego, kawa, herbata, pieprz).

   

  Eksport z Polski do Indonezji to przede wszystkim chemikalia, serwatka, maszyny i urządzenia mechaniczne, nabiał, kosmetyki.        

  Warto odnotować, że zauważalną aktywność na rynku indonezyjskim wykazują polskie firmy mleczarskie, których eksport stanowi blisko 2% indonezyjskiego rynku mleczarskiego. Obecnie oficjalnie zarejestrowanych jest 8 polskich przedsiębiorstw.

   

  Warunki zaistnienia na rynku indonezyjskim są bardzo trudne, gdyż polityka gospodarcza jest bardzo rygorystyczna i zaostrzający się protekcjonalizm tworzy wciąż nowe bariery rynkowe. Jaskrawym przykładem efektów takich działań, jest likwidacja oddziału PHO w Dżakarcie oraz problemy firmy Konspol, która pomimo nabycia w 2013 r. nieruchomości w okolicy Bandungu, Jawa Zachodnia, nadal nie może przystąpić do budowy zakładów przetwórstwa drobiu. Znaczne problemy przeżywają także polskie firmy górnicze Kopex i Famur, których przyszłość w Indonezji jest nadal niepewna. 

   

   

  Gospodarcze umowy dwustronne:

  • Umowa o transporcie lotniczym między Rządem RP a Rządem Republiki Indonezji dotycząca regularnej komunikacji lotniczej (1991.12.13);
  • Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Indonezji o popieraniu i ochronie inwestycji (1992.10.06);
  • Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Indonezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów (1992.10.06);
  • Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Indonezji o współpracy w zwalczaniu międzynarodowej przestępczości zorganizowanej i innych rodzajów przestępczości (2005.07.02);
  • Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Indonezji o współpracy w dziedzinie obronności (2006.06.06);
  • W trakcie uzgodnień ze stroną indonezyjską jest również projekt umowy o współpracy gospodarczej, a także list intencyjny ws. współpracy w sektorze energetycznym oraz w dziedzinie rybołówstwa.

   

  Informacje dla przedsiębiorcy

  Dwustronna współpraca gospodarcza

  Linki do stron indonezyjskich

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: