close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY WIZOWE

 • INFORMACJE WIZOWE

  ADRESY POLSKICH PLACÓWEK

  PORADNIK "POLAK ZA GRANICĄ"

  BEZ WIZ DO POLSKI

  KONSULATY HONOROWE RP W INDONEZJI

   

  Jaka wiza?

   

  Wiza Schengen C

  Jeżeli zamierzacie Państwo przebywać na terytorium Polski lub wszystkich państw Schengen łącznie (w czasie jednego lub kilku wjazdów) do 90 dni w okresie półrocznym liczonym od daty piewszego wjazdu lub poruszać się po terytorium Schengen w celu tranzytu (pociągiem, samochodem, samolotem), musicie Państwo aplikować o wizę Schengen C.

  Wiza Schengen jednolita (C ważna na Państwa Schengen) upoważnia do pobytu na terytorium wszystkich państw Schengen

  Wiza Schengen o ograniczonej ważności terytorialnej (C ważna tylko na Polskę lub z wyłączeniem określonego państwa/państw Schengen) upoważnia do pobytu jedynie na terytorium państwa/państw, na które jest ważna.

   

  Wiza krajowa D

  Jeżeli zamierzacie Państwo przebywać na terytorium Polski łącznie (w czasie jednego wjazdu lub kilku) więcej niż 90 dni (minimum 91) w okresie półrocznym liczonym od daty pierwszego wjazdu, musicie Państwo aplikować o wizę krajową D.

  Wiza krajowa (D) upoważnia do przebywania:

  - na terytorium Polski na czas pobytu oraz okres ważności, na jaki została wydana;

  - oraz dodatkowo do poruszania się po terytorium pozostałych państw Schengen do trzech miesięcy w okresie półrocznym.

   

  Wymagania przy składaniu wniosków o najczęściej spotykane rodzaje wiz:

  WIZY SCHENGEN: znajdziesz na stronie Wizy krótkoterminowe Schengen

  WIZY KRAJOWE: znajdziesz na stronie Wizy Krajowe

   

  Opłata za wszystkie rodzaje wiz wynosi 1 050.000,-  IDR, Dzieci w wieku (6-12 lat) opłata wynosi 612.500,- IDR. Opłaty można wnieść wyłącznie  w formie gotówki w kasie Ambasady

  W sytuacja szczególnych dopuszczalna jest wpłata w formie przelewu. W takim przypadku, w celu uzyskania  szczegółowych informacji prosimy o kontakt mailowy :dzakarta.amb.wk@msz.gov.pl

   

  UWAGA:

   

  • Proces wystawienia wizy Schengen trwa około 7 dni i w niektórych przypadkach może być przedłużony;
  • Prosimy zauważyć, że opłata wizowa nie podlega zwrotowi, gdyż pokrywa koszty procedury;
  • Dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów nie gwarantuje otrzymania wizy;
  • Niezależnie od otrzymania wizy, oficer Służb Granicznej ma prawo niewpuszczenia osoby na teren Polski;

   

   

  Strefa Schengen

  21 grudnia 2007 roku Polska, wraz z 8 innymi nowymi członkami Unii Europejskiej, dołączyła do strefy Schengen - obszaru bez kontroli na granicach wewnętrznych, tworzonego przez 25 państwa. Kraje te przyjęły ujednolicone zasady wjazdu i krótkoterminowego pobytu na ich terytorium.

   

  Aby wjechać na terytorium Schengen, obywatele krajów trzecich muszą posiadać ważny dokument podróży oraz wizę, jeśli jest ona wymagana. Muszą również spełniać następujące warunki:

  • uzasadnić cel podróży i warunki planowanego pobytu, posiadać środki wystarczające na utrzymanie, zarówno podczas planowanego pobytu jak i na powrót do kraju zamieszkania lub na tranzyt do państwa trzeciego, do którego osoba ta ma zagwarantowany wjazd, albo być w stanie legalnie zdobyć wyżej wymienione środki;
  • nie mogą znajdować się na liście osób, którym odmówiono zgody na wjazd;
  • nie mogą być uznawani za osoby, które mogą naruszyć porządek publiczny, bezpieczeństwo lub stosunki międzynarodowe jednej z Umawiających się Stron.

   

  Po przejściu kontroli granicznej, można swobodnie poruszać się po strefie Schengen.

   

  Do strefy Schengen należą 22 kraje członkowskie UE: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy + Norwegia, Islandia i Szwajcaria.

   

  Informacje dotyczące ochrony danych osobowych: http://www.policja.pl/pol/sirene/prawo-osob-do-informac.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: