close

  • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

     

  • OSTRZEŻENIA DLA PODRÓŻUJĄCYCH

  • Pomimo zdecydowanych kroków podjętych przez władze indonezyjskie mających na celu walkę z terroryzmem, zjawisko to jest nadal groźne w Indonezji. Świadczy o tym fakt, że obecnie ponad 500 Indonezyjczyków walczy w oddziałach ISIS w Syrii. Główne bazy terrorystów mieszczą się w: autonomicznej prowincji Aceh (płn. Sumatra), mieście Poso (Celebes Środkowy), mieście Ambon (Wyspy Moluckie), mieście Solo (Jawa Wsch.), Makasar (Celebes Południowy). W związku z powyższym Ambasada RP w Dżakarcie zaleca wszystkim osobom udającym się w ten region zachowanie szczególnych środków ostrożności.

    Z tego względu Ambasada RP w Dżakarcie zaleca zachowanie wysokiego stopnia ostrożności osobom przebywającym lub planującym podróż do Indonezji (w tym także na Bali). Zaleca się także obywatelom polskim przebywającym w Dżakarcie lub planującym podróż do stolicy zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie przebywania w miejscach zgromadzeń publicznych oraz zgłoszenie pobytu na stronie https://odyseusz.msz.gov.pl/. Ambasada rekomenduje także na bieżąco śledzenie aktualnych informacji medialnych dotyczących sytuacji bezpieczeństwa.